Obuwie robocze i ochronne

Dyrektywa 89/686/WE ustala warunki dopuszczenia do obrotu na rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE

W zależności od rodzaju ryzyka wyróżniamy 3 kategorie:

1. Kategoria I – Ochrona przed minimalnymi zagrożeniami
2. Kategoria II – Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą do kategorii 1 lub 3
3. Kategoria III – Ochrona przed zagrożeniami prowadzącymi do inwalidztwa lub śmierci


EN ISO 20344
– norma określa metody badań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego oraz obuwia zawodowego do użytku w pracy. Norma ta może być jedynie stosowana w połączeniu z normami EN ISO 20345 oraz EN ISO 20347, które precyzują wymagania dla obuwia w zależności od poziomu występowania poszczególnego ryzyka


Kategorie obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345

Tabela 01


EN ISO 20346
– norma określa podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia ochronnego do użytku profesjonalnego, oznaczonego symbolem „P”


Kategorie obuwia ochronnego wg PN-EN ISO 20346

Tabela 02
 

EN ISO 20347
– norma określa wymagania dla obuwia zawodowego do użytku profesjonalnego, oznaczonego symbolem „O”. Obuwie zawodowe nie posiada podnoska zabezpieczającego przed  uderzeniem i zgnieceniem


Kategorie obuwia ochronnego wg PN-EN ISO 20347

Tabela 03


EN ISO 61340-4-3
– norma określa metody badań oraz wymagania dla obuwia elektrostatycznego do określonych zastosowań. Opisuje metody badań do określenia odporności elektrycznej obuwia, stosowanych w celu kontroli potencjału elektrostatycznego użytkownika na jego stanowisku pracy

EN ISO 20349 – norma określa badania i wymogi dotyczące obuwia chroniącego przed zagrożeniami termicznymi oraz odpryskami roztopionego metalu w odlewniach oraz przy spawaniu


Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia

Tabela 04