Odzież ochronna i ubrania robocze

Międzynarodowe oznaczenia dotyczące konserwacji odzieży

Informacje o czyszczeniu


Odzież ochronna chroniąca przed chemikaliami

Odzież 02


EN 14126
– odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi: określa wymagania oraz metody badań dla odzieży ochronnej wielokrotnego użytku, zapewniającej ochronę przed czynnikami infekcyjnymi.

W połączeniu z normami dotyczącymi odzieży ochronnej zabezpieczającej przed produktami chemicznymi, litera B jest umieszczana za typem odzieży

Na przykład: TYP 6-B, TYP 5-B itp.

einwegoverall EN 14126


Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi


Odzież ochronna dla pracowników narażonych na gorąco

EN 531 oraz EN 11612 – określają wymagania w zakresie odporności materiałów oraz odzieży ochronnej na ciepło i płomienie. Odnoszą się do artykułów odzieżowych wyprodukowanych z miękkich materiałów.

Przeprowadza się następujące badania:

Odzież 03


Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne

EN 11611 – dotyczy odzieży, która chroni użytkownika przed odpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Odzież przeznaczona jest do noszenia w temperaturze otoczenia w sposób ciągły przez 8h.

Odzież 04


Odzież chroniąca przed gorącem i płomieniem

EN 14116 – określa minimalne wymagania dotyczące właściwości ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia dla materiałów i ich układów stosowanych do odzieży ochronnej. Materiały mają za zadanie redukcję zagrożenia zapalenia się odzieży oraz związanego z tym niebezpieczeństwa

Odzież 05


Techniczna odzież ochronna

EN 340 – norma ogólna, która nie może być stosowana samodzielnie, ale tylko w połączeniu z inną normą zawierającą wymagania w odniesieniu do poziomów ochrony.

EN 1149 – odzież rozpraszająca ładunki elektrostatyczne

Odzież ochronna antystatyczna jest przeznaczona do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Podstawowe wymagania wobec odzieży ochronnej, używanej w strefie zagrożenia wybuchem:

- brak elektryzowania się w stopniu mogącym spowodować wyładowania z odzieży lub naelektryzowanego od niej ciała człowieka, wywołującego zapłon atmosfery wybuchowej
- zapobieganie niebezpiecznym wyładowaniom ze spodnich warstw odzieży

EN 381 – Ochrona dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych – określa wymagania niezbędne do oceny stopnia ochrony zapewnianej przez środki chroniące przed przecięciem spowodowanym przez ręczne piły łańcuchowe.

Odzież 06


Badania odporności na przecięcie wykonywane są według 4 prędkości pił łańcuchowych

Odzież 07

 

Oznaczenie:

Odzież 08


EN 1073-2
– odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi

Odzież tego typu przeznaczona jest jedynie do ochrony ciała, ramion, i nóg użytkownika lecz może być stosowana łącznie z dodatkowym wyposażeniem chroniącym inne części ciała.

Odzież09


EN 471
– odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności

Występują trzy klasy odzieży ostrzegawczej. Każda klasa musi posiadać minimalne powierzchnie materiałów widzialnych wchodzących w skład odzież. Im wyższa klasa, tym większa widzialność odzieży

Odzież 10

Materiał tła – materiał odblaskowy z kolorze żółtym, pomarańczowo-czerwonym lub czerwonym, który powinien być intensywnie widoczny

Materiał odblaskowy – Klasyfikowany na dwóch poziomach:

1. EN 471 – najwyższy poziom odblaskowości (2) zapewnia najlepszy kontrast i widoczność odzieży 
2. EN ISO 20471: wymagany jeden najwyższy (2) poziom parametrów dla powierzchni ostrzegawczej. Oznakowanie jest w związku tym obowiązkowo umieszczane.

EN 471


EN 342
– odzież chroniąca przed zimnem – określa wymagania i metody badań szczegółowych dla odzieży chroniącej przed zimnem w temperaturach poniżej -5ºC

EN 14058 – Odzież chroniąca przed chłodem

Cold_Symbol

Określa wymagania i metody szczegółowych badań, dotyczące pojedynczych wyrobów odzieżowych chroniących ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze.
Odzież przeznaczona do użytkowania w umiarkowanie niskiej temperaturze ( -5ºC i powyżej)


EN 343
– odzież chroniąca przed deszczem – określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów i szwów odzieży chroniącej przed złymi warunkami pogodowymi, przed mgłą i wilgocią.

EN343