Środki ochrony wzroku

Dyrektywa 89/686/WE ustala warunki dopuszczenia do obrotu na rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE

W zależności od rodzaju ryzyka wyróżniamy 3 kategorie:

1. Kategoria I – Ochrona przed minimalnymi zagrożeniami
2. Kategoria II – Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą do kategorii 1 lub 3
3. Kategoria III – Ochrona przed zagrożeniami prowadzącymi do inwalidztwa lub śmierci


EN 166 – odnosi się do wszystkich typów środków ochrony oczu zabezpieczających przez zagrożeniami mogącymi spowodować uszkodzenie oka, za wyjątkiem promieniowania pochodzenia nuklearnego, promieni X, emisji lasera, i podczerwieni wysyłanych przez źródła o niskich temperaturach. Nie ma zastosowania w przypadku, gdy istnieją odrębne normy (ochrona oczu przed laserem, okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego, itp.)


Parametry obowiązkowe

Środki ochrony wzroku - tabela parametrów obowiązkowych wg EN166


Parametry opcjonalne

Ochrona wzroku BHP - tabela parametrów opcjonalnych, które podnoszą jakość pracy


Oznaczenia na okularach ochronnych

Okulary ochronne BHP - schemat oznakowania na okularach ochronnych

Filtry 

Dzięki odpowiednim filtrom można wyeliminować znaczą część spektrum elektromagnetycznego (nadfiolety, podczerwienie, itp.) jak również pewne partie światłą widzialnego


  Środki ochrony wzroku - tabela oznaczeń filtrów okularów BHP i soczewek