Magazyn konsygnacyjny BHP

Szukasz możliwości obniżenia kosztów BHP w swojej firmie i nie chcesz blokować aktywów? Magazyn konsygnacyjny (call off stock) jest nowoczesnym rozwiązaniem Twoich potrzeb.

Czym jest magazyn konsygnacyjny?

Skład konsygnacyjny – (ang. consignment warehouse lub call off stock) to konstrukcja prawna, która polega na składowaniu towaru i jego sprzedaży w ramach umowy konsygnacyjnej. Kupujący udostępnia powierzchnię magazynową, na której składowane są towary konsygnatora i wydawane kupującemu w miarę potrzeb. Taka konstrukcja pozwala poprawić płynność finansową kupującemu i zapewnić stałą dostępność towaru.

Najważniejsze korzyści z konsygnacji BHP

  • Wydłużony okres płatności
  • Zwroty i wymiany produktów
  • Uzupełnianie stanów na podstawie mini inwentaryzacji
  • Okresowe fakturowanie – 1 x tydzień, 1 x miesiąc
  • Bezpieczeństwo pracy zapewnione przez stały dostęp do artykułów
  • Wydawanie towaru zgodnie z ustalonym harmonogramem
  • Oprogramowanie do zarządzania gospodarką magazynową Bussines Intelligence

Dla kogo rozwiązanie typu call of stock?

Rozwiązanie jest stosowane, gdy Klient nie chce mrozić gotówki a chce mieć dostępny towar u siebie w przedsiębiorstwie. Dostawa jest natychmiastowa, ponieważ towar jest już na miejscu u Klienta. Magazyn konsygnacyjny sprawdza się również, gdy Klient nie jest w stanie przewidzieć zużycia towarów, ma np. dużą rotacje pracowników lub nienormatywne zużycia rękawic, a dostępność towarów musi być natychmiastowa.

W ramach rozwiązania dostarczamy narzędzie do obsługi magazynu rejestrujące wybrania i rotacje towarów. Ponadto narzędzie jest połączone z usługą BI – Business Intelligence, które prognozuje zużycie przyszłe oraz utrzymuje stany magazynowe na odpowiednich poziomach. Dzięki narzędziom BI wykorzystujemy optymalnie powierzchnie magazynowe i dbamy o dostępność towarów, badając dane historyczne oraz wykorzystując predykcje na przyszłość, zachowując sezonowość pogodową.

Rozliczenia Klient otrzymuje jedną fakturę zbiorczą po okresie rozliczeniowym, który jest ustalany według życzenia Klienta. Magazyn konsygnacyjny jest usługą świadczoną w ramach kontraktu co oznacza, iż nie stosujemy innych cen dla produktów (dodatkowych narzutów).

Skład konsygnacyjny

Czy rozwiązanie jest ograniczone branżą?

Nie jesteśmy ograniczeni branżowo, dziś pracujemy w branżach automotiv, logistycznej, metalowej. Konsygnacja sprawdza się wszędzie tam, gdzie występuje większe zużycie środków ochrony osobistej.

W jaki sposób można skorzystać?

Rozwiązania nie jest trudne do wdrożenia, wszelkie procedury są opisane i prowadzone przez dedykowanego Kierownika Projektu ze strony MJM, który uruchamia proces. W celu uruchomienia usługi wykonujemy audyt w przedsiębiorstwie, szukamy miejsca na skład, wybieramy towary (jako start magazynu) plus określamy stany magazynowe, które po okresie wdrożeniowym zostaną zweryfikowane przez narzędzia BI. Magazyn konsygnacyjny jest jednym z rekomendowanych przez nas rozwiązań w ramach optymalizacji kosztów BHP.

Skontaktuj się z Nami!
Kontakt