Business Intelligence – Inteligentne rozwiązania dla biznesu

Raportowanie danych z maszyn vendingowych to spore wyzwanie. Mnogość opcji, brak zaplecza technicznego a także brak znajomości możliwości nowoczesnego zarządzania danymi powoduje, że większość firm BHP wykorzystuje tylko narzędzia, które dostarczają sami producenci maszyn vendingowych. W konsekwencji dostarczone rozwiązanie działa z ograniczonym potencjałem i obniżoną wartością.

Często po wdrożeniu maszyny działają poprawnie ale zaczyna się raportowy horror. Dane z maszyn spływają z miesięcznym opóźnieniem w formie plików, które zawierają tysiące rekordów i są bardzo trudne w analizie. Brak dostępu online do danych powoduje, że Klienci nie mają wglądu w wykorzystanie maszyny co powoduje nadmierne pobrania i zamiast obniżać koszty generuje ich wzrost! Rozwiązaniem tego typu jest skorzystanie z bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy BI, które dostarczamy na potrzeby naszych klientów.

Szukasz maszyny vendigowej jednak masz obawy, że jej obsługa i raportowanie jest skomplikowane i wymaga udziału specjalistów IT?

Właśnie dla Ciebie stworzyliśmy autorskie rozwiązanie Business Intelligence. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza pozwoliła nam stworzyć unikatowe rozwiązanie SMART DEPOT BI czyli system Centralnej Bazy Danych połączony z narzędziami Business Intelligence opartych na ogólnie dostępnych narzędziach Microsoft Power BI.

SMART DEPOT BI to :

  • Centralna baza danych zasilana bezpośrednio z maszyn vendingowych,
  • Raportowanie oparte na dowolnych regułach zgodnie z wymogami naszych Klientów,
  • Generowanie plików wsadowych do systemów klasy ERP,
  • Wizualizacje i analizy w trybie online,
  • Mechanizmy kontrolne i wykrywanie nieprawidłowość,
  • Automatyczne raportowanie po zamknięciu okresów pobrań.

Dla kogo jest skierowane narzędzie Smart Depot BI ?

Smart Depot BI jest skierowany do osób nadzorujących i analizujących wydania z maszyn vendingowych oraz dbających o koszty firmy.
Skorzystają na nim także inne działy:

  • BHP – w zakresie weryfikacji czy pracownik pobiera odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dane są dostępne w trybie online więc informacje otrzymujemy natychmiast. Wyszukiwanie nie wymaga żadnej dodatkowej pracy działu IT. Jeżeli zdarzy się wypadek weryfikacja czy pracownik używa odpowiednich środków ochrony jest natychmiastowa,
  • Controlling – w zakresie prezentacji danych zagregowanych, śledzenia trendów, wyszukiwania nieprawidłowości zużycia korzystając z mechanizmów BIG Data. Power BI udostępnia widoki i dashbordy gotowe do prezentacji dla kadry menadżerskiej i zarządów firm,
  • Zakupy – w zakresie weryfikacji bieżących zużyć wymaganych do akceptacji faktur zakupowych oraz podziału kosztów na poszczególne centra kosztowe.

Co uzyskasz korzystając ze Smart Depot BI ?

Dostęp do danych w formacie wizualizacji, szybkie analizy, wykrywanie nieprawidłowości. Swoje raporty możesz udostępniać innych członkom zespołu tworząc zestawienia za jednym kliknięciem. Oszczędzaj swój czas !

Gdzie wykorzystam raporty ?

Raporty są podstawą do fakturowania zatem na bieżąco śledzisz koszty. Podziel raporty na Centra kosztowe i automatycznie rozdzielaj koszty na działy bez dodatkowej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Sceduj kompetencje kontrolne na brygadzistów i kierowników – udziel im dostępu do danych zawężonych do danych obszarów lub działów czy wręcz pracowników. Z pozycji firmy kontroluj limity, wybrania i reaguj na nadmierne zużycia środków BHP. W razie wypadku sprawdzaj jednym kliknięciem czy pracownik pobrał środki BHP. Raportuj do zarządzających w formie przejrzystych Wizualizacji danych.

Skontaktuj się z Nami!
Kontakt